Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum
avatar
Meno Peter Diveky
Prezívka: admin
Informačný kanál autora: admin Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

Povolenia na podnikanie

Podľa zákona o cestnej doprave, § 5 Povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy (1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnik na základe povolenia udeleného podľa tohto zákona a ...

Prepravné poriadky

Prepravný poriadok je potrebné predložiť k žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v cestnej doprave. Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je účinný od 1. marca 2012. Podľa zákona č. 56/2012 o cestnej doprave, § 4 Prepravný ...
thumbnail

Poradenská činnosť

Poradenská činnosť 1. Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, osobnej dopravy, taxislužby Individuálna konzultácia v rozsahu cca 2 hodiny. V cene poradenskej ...
thumbnail

Semináre

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy CIEĽ SEMINÁRA: Pripraviť účastníkov seminára na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o ...