Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

O nás

Komplex centrum je občianske združenie zapísané na Ministerstve vnútra SR, č. VVS/1-900/90-41665

Názov: Komplex centrum
Sídlo: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
IČO: 42 280 214
DIČ: 2023789603
Nie sme plátcami DPH