Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Odborné sekcie

V záujme realizácie špecifických programov, riešenia vybraných úloh, rozvíjania činnosti, prehlbovanie pôsobenia a podpory svojich cieľov v jednotlivých oblastiach pôsobnosti orgány Komplex centra zriaďujú ďalšie poradné orgány, pracovné komisie, odborné sekcie, expertné tímy, regionálne kancelárie a podobne.

Zriadené odborné sekcie:

  • Dopravy a pozemných komunikácií
  • Financovania a investovania
  • Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
  • Stavebníctva a bývania
  • Športu
  • Zdravia a krásy
  • Podnikania
  • Informačných technológií