Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Poradenská činnosť

thumbnail

Poradenská činnosť

1. Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa
cestnej dopravy, osobnej dopravy, taxislužby

Individuálna konzultácia v rozsahu cca 2 hodiny.
V cene poradenskej činnosti odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa
cestnej dopravy je aj zborník pre účastníka konzultácie.

2.Dohodnutý obsah v oblasti podnikania v cestnej doprave – vydávanie povolení, aplikácia zákonov a predpisov v cestnej doprave

Po doručení fakturačných údajov Vám zašleme zálohovú faktúru
alebo môžete uhradiť poplatok na účet s uvedením variabilného symbolu Vaše IČO.

V prípade úhrady poplatku za poradenstvo vopred, príslušný zborník, materiály Vám budú doručené obratom poštou, e-mailom alebo osobne podľa dohody.


Dokument na stiahnutie: