Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Semináre

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

CIEĽ SEMINÁRA:
Pripraviť účastníkov seminára na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)

ADRESÁTI SEMINÁRA:
Záujemcovia o získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorí nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti bez skúšky a majú záujem získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušného druhu dopravy, vykonaním skúšky podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Druh dopravy:

  • nákladná doprava
  • osobná doprava
  • taxislužba
  • viac druhov dopravy


OBSAHOVÁ NÁPLŇ SEMINÁRA:
1. Občianske právo
2. Obchodné právo
3. Sociálne právo
4. Daňové právo
5. Obchodné a finančné riadenie podniku
6. Prístup na trh
7. Technické normy a technické aspekty prevádzky
8. Bezpečnosť na cestách

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A ZASIELANIE PRIHLÁŠOK:
Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

Ing. Vladimír Šimko: 0918 112 174
www.facebook.com/vladimir.simko.10
Skype: vladino18
Komunikácia - aplikácie v mobile: LinkedIn, Viber, Messenger, WhatsApp

Ľubica Dámerová: 0905 909 537
e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com

Základné informácie: 0918 112 174
V čase 08.00 - 20.00 hod.

Miesta konania seminárov: Prievidza, Trenčín

Termíny a miesta seminárov podľa záujmu. Pozvánky Vám budú zaslané e-mailom.

Jeden seminár na nákladnú a osobnú dopravu trvá 3 dni, taxislužba 1 deň.

Ceny seminárov :

  • nákladná doprava: 270,- EUR
  • osobná doprava: 270,- EUR
  • taxislužba: 95,- EUR
  • viac druhov dopravy – podľa objednávky


Prihlášku na skúšku je potrebné doručiť na okresný úrad v sídle kraja
(v krajských mestách) 7 dní pred skúškou podľa zákona o cestnej doprave účinného od 01.01.2016
Kontakty na okresné úrady v SR TU >>

Po doručení fakturačných údajov Vám zašleme zálohovú faktúru
alebo môžete uhradiť poplatok za seminár na účet s uvedením variabilného symbolu Vaše IČO.


Dokumenty na stiahnutie:


Miesto konania seminárov v Prievidzi - Budova PriemstavMiesto konania seminárov v Trenčíne – Budova MPL STAVRO, s.r.o.