Projekty a poradenstvo

Pripravované a realizované podujatia, aktivity členov a partnerov združenia:

 • Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
 • Rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Slovenska
 • Revitalizácia a regionálny rozvoj
 • Významná obnova budov a regionálny rozvoj
 • Rozvoj a reforma dopravy
 • Zdravie, šport a krása na Slovensku

Ponúkame spoluprácu na projektoch:

 • Odborný garant
 • Finančný partner
 • Mediálny partner
 • Spoluorganizátor

Ponúkame poradenstvo:

 • Významná obnova budov
 • Odpadové hospodárstvo v regiónoch Slovenska
 • Príprava projektov na čerpanie nenávratného finančného príspevku z Európskej únie