Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Slovenska

V rámci projektu Rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Slovenska, ktorý pokračuje
vo viacročných aktivitách členov Komplex centrum, ponúkame spoluprácu:

Kooperácia pri tvorbe a príprave projektov financovaných s podporou verejných financií:

 • investičné projekty na rozvoj cestovného ruchu
 • inovatívne projekty zo zahraničných fondov


Marketingové aktivity pre Slovenskú republiku:

 • marketingové spojenie cestovného ruchu a produktových partnerov so zameraním aj na predaj suvenírov v regiónoch
 • marketingové spojenie cestovného ruchu a športu na Slovensku
 • poradenstvo pri príprave medzinárodných konferencií a podujatí za účasti zástupcov veľvyslanectiev v Slovenskej republike a obchodných komôr zo Slovenska, Európy, Ázie a Ameriky
 • propagácia regiónov v spolupráci s Cestovným lexikónom Slovenskej republiky www.lexikon.sk
 • spolupráca so spoločnosťami, ktoré podnikajú klasickým obchodom a referenčným marketingom
 • propagácia subjektov a regiónov cestovného ruchu aktuálnymi modernými komunikačnými technológiami


CESTOVNÝ LEXIKÓN SLOVENSKEJ REPUBLIKY – SLOVENSKO NA ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
slovenská, nemecká a anglická jazyková verzia najznámejšej ročenky o slovenskom cestovnom ruchu
Aktualizované informácie o krajine:

 • samosprávne kraje, mestá, obce
 • krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, produkty cestovného ruchu
 • pamiatky v Zozname UNESCO, národné kultúrne inštitúcie
  prírodné jedinečnosti a unikáty národných parkov, medicínska turistika a kúpeľníctvo
 • slovenský gastronomický zážitok, lyžiarske a golfové centrá
 • ďalšie námety ako spoznať a zažiť Slovensko

Výber referencií podujatí:

Slovakiatour – Incheba Bratislava
ZOH Vancouver, Kanada
Agrokomplex Nitra
EXPO 2000 Hannover, Nemecko
EXPO 2008 Zaragosa, Španielsko
EXPO 2010 Šanghaj, Čína
RDA Kolín, Nemecko
WTM Londýn, Veľká Británia
LOH 2012 Londýn, Veľká Británia

Novinka:

CYKLISTICKÝ A MOTORISTICKÝ ATLAS SR

Navrhované marketingové aktivity pre región horná Nitra:

 • prijatie zlatých majstrov sveta, majstrov Európy, zlatých Olympijských víťazov v Zlatej sále Bojnického zámku primátorom mesta Bojnice a súvisiace marketingové podujatia v Bojniciach, Prievidzi a v regióne
 • medzinárodné konferencie za účasti zástupcov veľvyslanectiev v Slovenskej republike so sprievodným programom v Zámku Bojnice www.bojnicecastle.sk najmä v Zlatej sále Zámku Bojnice s cieľom rozvíjať kongresovú turistiku v regióne horná Nitra
 • ďalšie aktivity sa analyzujú a prebiehajú rokovania

Doporučujeme:

Prijatie Zlatých majsteriek sveta v hokejbale primátorom mesta Bojnice Františkom Támom v Zlatej sále Bojnického zámku - Kliknite tu >>

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA*BOJNICE: www.bojnice.eu

Rezervácia ubytovania: www.hotelsite.sk

Penzión Termal, Bojnice: www.penziontermal.sk

Sklenný sen – Sklársky skanzen: www.sklennysen.sk

Video email, video konferencie, vysielanie:
http://vs0698.iwowwe.com
http://vs0698.iwowwe.com/1

V prípade záujmu, návrh spolupráce bude upresnený, doplnený s uzatvorením zmluvy na jednotlivé aktivity a projekty.

Projektový manažér:
Ing. Vladimír Šimko
0918 112 174