Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum
avatar
Meno Peter Diveky
Prezívka: admin
Informačný kanál autora: admin Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

Okresné úrady v Slovenskej republike

Okresné úrady v Slovenskej republike, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresný úrad Bratislava kontakty >> vzory žiadostí cestná doprava >> Okresný úrad Banská Bystrica kontakty >> vzory žiadostí cestná ...

IČO v taxislužbe

Živnostenské koncesie na vnútroštátnu taxislužbu stratili platnosť 3.12.2013. Dopravcovia museli požiadať o udelenie koncesie na výkon taxislužby podľa zákona o cestnej doprave. Vzhľadom na to, že register organizácií, v ktorom sú ...

Výmena osvedčení o odbornej spôsobilosti

Výmena osvedčení o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave (osobnej a nákladnej doprave) s výnimkou taxislužby Podľa § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) ...