Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum
avatar
Meno Peter Diveky
Prezívka: admin
Informačný kanál autora: admin Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

Právne postupy a právna ochrana

Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. § 50 Konania (1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (2) Na povoľovanie výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej ...

Pokuty a priestupky

Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. § 48 Iné správne delikty (1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi cestnej dopravy, ktorý a) prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho ...

Preukaz vodiča vozidla taxislužby

Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. § 28 Preukaz vodiča vozidla taxislužby (1)     Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“). Vodič vozidla ...
thumbnail

Podporujeme hokejbal na Slovensku

Na Majstrovstvách sveta v hokejbale v roku 2013 v Saint John´s Kanade získala štátna športová reprezentácia SR v hokejbale mužov titul Majstrov sveta v hokejbale 2013 a slovenská reprezentácia ...

Prihláška na skúšku odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy. Na preukázanie odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave skúškou podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, je ...